Logo_mobil

Du kan få personligt stöd till ditt eget jobbsökande

Jobbsökarskolan är en kvällskurs som ges på kvällstid vid Folkuniversitetet i Göteborg. Lektioner, praktiska övningar och även tid för individuell rådgivning hos en kunnig jobbcoach.


Personlig karriärrådgivning. Vi lägger gemensamt upp en handlingsplan för ditt jobbsökande. CV-koll, personligt brev, spontanansökningar och LinkedIn ingår. Kontakta oss via mail info@bytchef.se 

Vi samtalar via FaceTime eller Zoom. Bor du i Göteborgsområdet kan vi ses på ett café eller på min samarbetspartner Folkuniversitetet, Allégatan.

Peter Mannerfelt
Redaktör & Karriärcoach