Logo_mobil

Tro och tålamod för att starta verksamhet i ett nytt land – med Magdalena och Björn Hedström


TEMA: JOBBA PÅ ANNAN ORT

L’abri la Vall ägs och drivs av paret Magdalena och Björn Hedström. Båda är förankrade i Göteborg och har bakgrund i Evangeliska Frikyrkan. Magdalena är mellanstadielärare och vuxenlärare med inriktning på svenska som andraspråk, med många år i yrket. 
 

Ovanför vackra stenhus, färgglada båtar i Medelhavet, yppig grönska och blomsterprakt sträcker sig ändlösa vinodlingar över Pyreneernas mjuka kullar – Frankrikes trädgård. Ovanför vackra stenhus, färgglada båtar i Medelhavet, yppig grönska och blomsterprakt sträcker sig ändlösa vinodlingar över Pyreneernas mjuka kullar – Frankrikes trädgård.

Björn har utbildning inom musik och media – han är även sångare och grundare av kören Göteborg Gospel. Föräldrarna var missionärer i Liberia när Björn föddes. Att bo utomlands är alltså inget främmande. 

Han och Magdalena hade en gemensam vision. Båda har arbetat i hotell- och restaurangbranschen, och visste vad det innebär att ha gäster som vill ha god mat, husrum och meningsfull sysselsättning.
    När tillfället kom, togs beslutet att lämna Sverige. Som en del av finansieringen sålde de sitt hus i västra Göteborg. För att kunna köpa det stora gamla stenhuset behövdes dessutom franska lån, vilket visade sig vara ganska komplicerat att få, eftersom svenskarna skulle bedriva verksamhet. 
    Redan från början visste de att projektet – mänskligt sett – troligen var omöjligt eftersom det varken fanns besparingar eller arv att tillgå. 
 

”Att flytta till ett annat land,
dessutom till landsbygden, kräver stor
beslutsamhet, motivation och
mycket tålamod”


    – Men allt handlade om att ta ett steg i taget och förlita sig på att Gud, som hade gett oss visionen, också skulle fortsätta att leda oss. På ett förunderligt sätt löste sig allt genom att vi fick betalande gäster redan från början, samt att några anonyma bidrag till finansieringen dök upp under uppbyggnadsfasen. Även några sponsorer, som tror på idén, har stöttat oss.

En stor del av tiden har fram tills nu handlat om att renovera och anpassa det historiska huset. Nu har de ett allt bredare utbud att erbjuda. Målgruppen är främst skandinaver, men ett gott rykte sprider sig snabbt även till andra grupper.
 
    – Oavsett om man är här för att njuta av semestern, går en kurs eller utbildning hos oss, eller om man deltar i någon av retreaterna för att söka Gud, vill vi ta hand om våra gäster som om de vore en del av vår familj.
 

Det sägs att huset härstammar från 900-talet och var en del av ett kloster. Under de århundraden som följde gjordes tillbyggnader och förändringar. Det mesta idag är byggt på 1600-talet. Det sägs att huset härstammar från 900-talet och var en del av ett kloster. Under de århundraden som följde gjordes tillbyggnader och förändringar. Det mesta idag är byggt på 1600-talet.

Hur funkar det med sjukvård och annan välfärd som var självklar i Sverige?
Eftersom Magdalena och Björn tidigt startade ett franskt företag kom de snabbt in i systemet för sjukvård och pension. Men trots detta har mycket varit krångligt med tanke på den omtalade franska byråkratin.
Att dessutom inte alltid behärska språket gör det inte lättare.


Måste man kunna språket om man flyttar?
Både Magdalena och Björn har läst franska i Sverige under flera år, vilket har varit till stor hjälp, men utan hjälpsamma grannar som behärskar engelska hade allt varit betydligt svårare.

Tips och råd till andra?
Att flytta till ett annat land, dessutom till landsbygden, kräver stor beslutsamhet, motivation och mycket tålamod. I Magdalenas och Björns fall handlar det om att drivas av en stark önskan att forma en plats och ett sammanhang för andra, mer än att förverkliga en dröm om ett skönt liv utomlands. Denna starka längtan gör beslutet meningsfullt.

Besök: labrilavall.com